Kropp og sinn

(fortsettelse)

Hvordan vi kan få dem til å spille best mulig på lag, også i perioder med stress, krevende utfordringer eller andre store forandringer i livet.

< Tilbake til hovedside Kropp og Sinn

Opplæring i stressmestringsteknikker og prestasjonsteknikker

 

Vi er alltid i en eller annen sinnstilstand, og den er ikke alltid den beste sinnstilstanden egnet for situasjonen vi befinner oss i. At vi aktivt kan være med på å forandre på dette selv, og hvordan vi gjør det, er de
færreste klar over.

- I parforhold er vi ofte i en tilstand av opprørthet når vi forsøker å løse konflikter

 

- Før jobbintervju er vi ofte i en tilstand av nervøsitet

 

- I forhold til trening, slanking eller eksamensforberedelser er vi ofte i en stemning
   av overveldethet/motløshet

 

- I en bilkø er vi ofte irritert

 

- Mest av alt er vi i livet generelt litt for ofte i et modus av stress eller nedsatt tilstedeværelse

På kursene lærer vi hvordan vi blir klar over hva slags sinnstilstand vi er i, og i å ta stiling til om den er den best egnede til å oppnå det vi ønsker. Det gis opplæring i prinsippene bak hvordan hjernen og kroppen kommuniserer med hverandre når de skaper disse forskjellige stemningene, og dette fører til at vi blir mer bevisst hvordan vi selv kan påvirke dette samarbeidet mellom dem og lettere komme i kontakt med de ressursene i oss vi egentlig trenger i slike situasjoner.

 

Det undervises i enkle teknikker i hvordan vi ved hjelp av mental trening og kroppsbevissthet kan øve oss på å endre til en sinnstilstand mer egnet i forhold til den situasjonen vi står i. Det kan avgjøre hvordan vi takler den, reagerer og handler. Det handler om å til enhver tid søke mot den sinnstilstanden som kan gjøre situasjonen i øyeblikket best mulig, uavhengig av de ytre omgivelsene og livssituasjonen vår. Hvordan vi selv kan ha det best mulig og yte det vi egentlig er god for, under alle omstendigheter, selv når de ikke er som de burde.

Bli klar over egen
innflytelsesevne og
indre ressurser

Vi har alle kvaliteter i oss som f.eks. motivasjon, inspirasjon, indre ro, glede, selvfølelse og viljestyrke - selv om de til tider kan oppleves som svært vanskelig å komme i kontakt med. Dette kan vi trene oss opp til, og også øve oss på hvordan vi kobler dem opp mot de situasjonene der vi trenger dem mest. Vi har kanskje god selvtillit når det gjelder matlaging eller bilkjøring, men greier ikke å få tak i den samme evnen når vi skal holde tale foran en stor forsamling. Med enkle grep kan vi få bedre innsikt i hvordan disse mekanismene henger sammen, og lære oss hvordan vi selv kan bli sjefen i eget liv.

Kursene i "Kropp og sinn" egner seg for alle som vil lære mer om hvordan vi kan flytte fokuset vi bruker på stress over til områder som livskraft og løsningsorientering, og for de som føler at de står fast på et eller annet område i livet der de trenger mer innsikt i hvordan de selv kan ta aktivt del i å komme seg videre.

 

Kursene egner seg like godt i både små grupper som større forsamlinger. De mentale teknikkene undervisningen også innbefatter er ment å skulle brukes av den enkelte deltaker også i ettertid, slik at de selv kan bevisstgjøre andre tankesett og reaksjonsmønstre. Metodene det undervises i kan også overføres til andre situasjoner og senere utfordringer. Dette er verktøy man kan ha nytte av også videre i livet.

Kursene skreddersys også til bedrifter og næringsliv, skoler, institusjoner, idrettsforeninger og privatpersoner.

 

Der kombineres kompetanse og erfaring innenfor fag som kosthold, bevegelsestrening og avspenning til kurs der jeg i tillegg til stressmestring også belyser viktigheten av at vi er hele mennesker som også trenger mosjon og riktige næringsstoffer.

"Mind your own mind -
lær deg å ta styringen i eget liv"

 

For bestilling av kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

Registrert i utøverorganisasjonen NLH