Kropp og sinn

Hvordan vi kan få dem til å spille best mulig på lag, også i perioder

med stress, krevende utfordringer eller andre store forandringer i livet.

Hele mennesket

 

Kurset tar utgangspunkt i det de fleste vil kjenne seg igjen i: behovet for å skape mer påfyll og overskudd i perioder av livet der summen av belastninger og krav kan gjøre oss utslitte. Det kan rett og slett bli for mye for alle og enhver.

 

Det setter seg i kroppen.

 

Spenninger og anspenthet går utover både nattesøvn og humør, og kan lett bli en negativ spiral som også går utover de rundt oss. Vårt «indre miljø» påvirker og går utover vårt ytre miljø - og motsatt. Alt henger sammen i en større helhet. Vi trenger kunnskap for å skjønne disse sammenhengene, og for å kunne identifisere hvor og hvordan vi kan få flere plusser og mindre minuser i sluttsummen. På kursene i "Kropp og sinn", lærer du metoder for dette.

 

Vi er hele mennesker, summen av plusser og minuser. Er sluttsummen din i balanse?

 

 

Hele mennesket er summen av: Kropp, sinn, kosthold, søvn, aktivitet, forhold, jobbsituasjon, økonomi og mye, mye mer som til sammen utgjør livet.

Kursundervisning i praktisk mental trening, kroppsspråk, stressfysiologi

og indre motivasjon:

 

Jeg holder kurs der jeg bygger på egne erfaringer kombinert med utdannelse innenfor felt som kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening, kosthold etc. På en jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen.

 

 

Kursene tar utgangspunkt i kommunikasjonen mellom kropp og sinn på 3 nivåer:

 

- Indre dialog/Mental trening (tanker, minner, forventninger, hva man sier til seg selv)

 

- Ytre dialog (språket; ord skaper virkelighet)

 

- Kroppsspråk (bevegelsesmønstre, kroppsholdning, selvpresentasjon, positur, mimikk)

 

 

 

Dette knyttes opp mot enkel stressfysiologi og fight-flight-freeze-responsen; hvordan sinnet kan skape fysiske reaksjoner i kroppen vår, og hvordan signalene kroppsspråket kommuniserer tilbake til hjernen kan påvirke hvordan sinnet responderer.

 

Målet med kursene et å skape en bevissthet rundt dette hos deltakerne, og lære mer om hvordan vi selv kan påvirke uhensiktsmessige/automatiserte tanke - og adferdsmønstre til å bli mer nyttige for oss. Økt kunnskap om hvordan kropp og sinn fungerer og kan brukes, kan i sin tur gir større håp, motivasjon og inspirasjon i også andre prosesser. Kurset kan derfor også om ønskelig knyttes opp mot konkrete ting som jobbsøking, selvpresentasjon, eksamenspress, tilbake til arbeid, salg og service, idrettsprestasjon etc.

Altså en «bruksanvisning« for hode og kropp:

Hvordan skape varig endring?

De viktigste redskapene vi har, er de vi er født med. Mens det i dag følger «bruksanvisning» med selv de enkleste verktøy du kjøper, kommer livet, og hvordan du best kan bruke hjernen og kroppen for at de skal spille på lag med oss, dessverre uten noen form for manual. Dette samspillet mellom sinn og kropp kan vi heldigvis selv trene opp gjennom:

 

- Forandring av stress - og tankemønster.

- Kroppsspråk og bevegelsestrening.

- Indre motivasjon og oppmerksomhetstrening.

 

Som all annen trening er også dette ferskvare, og ønsket og valget om å ta ansvaret for at forandringene vedvarer, skal komme innenfra. Fra deg.

 

Min bakgrunn har gitt meg en unik kompetanse der jeg kan sette sammen kunnskapen om betydningen av både mental trening, bevegelse og ernæring på en helt ny måte. De er alle viktige hver for seg, men til sammen utgjør de så mye mer enn bare summen av enkeltdelene.

 

For bestilling av kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

Registrert i utøverorganisasjonen NLH