Kropp og sinn

Hvordan vi kan få dem til å spille best mulig på lag, også i perioder med

 stress, krevende utfordringer eller andre store forandringer i livet.

Kursundervisning i praktisk mental trening, kroppsspråk,
stressfysiologi og indre motivasjon:

 

Jeg holder kurs der jeg bygger på egne erfaringer kombinert med utdannelse innenfor felt som kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening, kosthold, relasjonskompetanse og EQ. På en jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen.

Altså en «bruksanvisning« for hode og kropp:

Hvordan skape varig endring?

De viktigste redskapene vi har, er de vi er født med. Mens det i dag følger «bruksanvisning» med selv de enkleste verktøy du kjøper, kommer livet, og hvordan du best kan bruke hjernen og kroppen for at de skal spille på lag med oss, dessverre uten noen form for manual. Dette samspillet mellom sinn og kropp kan vi heldigvis selv trene

opp gjennom:

 

- Forandring av stress - og tankemønster.

- Kroppsspråk og bevegelsestrening.

- Indre motivasjon og oppmerksomhetstrening.

 

Som all annen trening er også dette ferskvare, og ønsket og valget

om å ta ansvaret for at forandringene vedvarer, skal komme

innenfra. Fra deg.

 

Min bakgrunn har gitt meg en unik kompetanse der jeg kan sette sammen kunnskapen om betydningen av både mental trening, bevegelse og ernæring på en helt ny måte. De er alle viktige hver for

seg, men til sammen utgjør de så mye mer enn bare summen av enkeltdelene.

Hva er EQ?

 

Emosjonell intelligens, relasjonskompetanse og selvfølelse. Kjennskap til, og kunnskap om egne og andres følelser. Relasjonskompetanse og sosial kompetanse.

 

-   være i kontakt med egne følelser

-   håndtere egne følelser på en god måte

-   motivere deg selv

-   oppfatte og respondere hensiktsmessig på følelser som oppstår hos andre

-   skape og beholde nære relasjoner med andre

-   tilegne seg en forståelse for hvordan barndommen kan forme oss

-   bli kjent med «det indre barnet»

-   bruk av personlig språk og en anerkjennende samtalemåte; hvordan skape et mer
     ikke-dømmende, hjertevarmt samfunn.

 

 

Kursene tar utgangspunkt i kommunikasjonen mellom kropp og sinn på 3 nivåer:

 

- Indre dialog/Mental trening (tanker, minner, forventninger, hva man sier til seg selv)

 

- Ytre dialog (språket; ord skaper virkelighet)

 

- Kroppsspråk (bevegelsesmønstre, kroppsholdning, selvpresentasjon, positur, mimikk)

 

 

 

Dette knyttes opp mot enkel stressfysiologi og fight-flight-freeze-responsen; hvordan sinnet kan skape fysiske reaksjoner i kroppen vår, og hvordan signalene kroppsspråket kommuniserer tilbake til hjernen kan påvirke hvordan sinnet responderer.

 

Målet med kursene et å skape en bevissthet rundt dette hos deltakerne, og lære mer om hvordan vi selv kan påvirke uhensiktsmessige/automatiserte tanke - og adferdsmønstre til å bli mer nyttige for oss. Økt kunnskap om hvordan kropp og sinn fungerer og kan brukes, kan i sin tur gir større håp, motivasjon og inspirasjon i også andre prosesser. Kurset kan derfor også om ønskelig knyttes opp mot konkrete ting som jobbsøking, selvpresentasjon, eksamenspress, tilbake til arbeid, salg og service, idrettsprestasjon etc.

 

For bestilling av kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

Registrert i utøverorganisasjonen NLH