Hvordan vi best kan få dem til å spille på lag ved belastninger som
stress, krevende utfordringer eller andre store forandringer i livet.

Kropp og sinn

Kursundervisning i praktisk mental trening, kroppsspråk, bevegelse og indre motivasjon.

I tillegg til undervisningen på spesialisthelsetjenesten Unicare Coperio, der jeg jobber med undervisning og opplæring i et tverrfaglig miljø med fysioterapeuter og psykologer, tilbyr jeg via privatpraksisen min flere ulike kurs (bl.a. ved RAW Dance Studio og ved Stavne Arbeid og Kompetansesenter KF).

Mitt navn er Ann Schifte. Helt fra 1993 har jeg jobbet både med enkeltpersoner og grupper der jeg gir teoretisk og praktisk opplæring/undervisning i ulike måter vi kan få kropp og sinn til å spille bedre på lag på. Vi er hele mennesker. Summen av indre og ytre ressurser målt opp mot summen av indre og ytre belastninger. Alt i livet inneholder både "plusser" og "minuser": kroppen vår, sinnet vårt, kostholdet vårt, forholdet vårt til andre mennesker, forholdet vårt til oss selv, kroppsspråket vårt, bevegelsesmønstret vårt, økonomien vår, jobbsituasjonen vår - Hvis regnestykket mellom plusser og minuser ikke går opp, kan vi lære oss hvordan vi kan bli bevisst på hva vi kan påvirke for å skape forandringer selv.

 

Jeg bygger kursundervisningen på viten om stressfysiologi, kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening og kosthold, samlet gjennom mange års utdannelse og egne erfaringer. På en folkelig og jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen. Det er lagt opp til en toveis dialog mellom meg og deltagere, der aktuelle tema kan belyses nærmere. Foruten å lære bort disse teknikkene, og skape en teoretisk forståelse for hvordan og hvorfor de virker, er det viktig for meg å skape erfaring om hvordan dette brukes i praksis.

 

Kursene kan skreddersys til alt fra bedrifter og helseinstitusjoner til skoler og idrettsliv, og passer til både små og store forsamlinger. Fellesnevneren er at de inneholder elementer innen stressmestring, indre motivasjon, selvfølelse og kroppsspråk.

"It's only when we achieve the impossible that we realize we were misinformed"

Kurs og Priser

Bevegelsesgrupper til musikk

Skift fra overlevelsesmodus til levemodus gjennom musikk og kroppsspråk i bevegelse. Undervisning og praktisering av avspenning og opptrening, gjennom å senke – åpne – og slippe bevegelsen til i muskulaturen. La kroppen bevege deg.

 

-  Onsdager  -  kl.10 - 11.15

-  Raw dansestudio  -  Olav Tryggvasons gt. 39, 7011 Trondheim

-  Pris kr. 2000 pr. halvår  -  gratis prøvetimer

Teknikker og metoder til endring i kropp og sinn

Hele mennesket

 

-  Opplæring i hvordan vi selv kan bruke mental trening, kroppsspråk, kunnskap om stressfysiologi og kommunikasjon til å skape forandringer.

 

-  Sammenhengen mellom hjernen og kroppen: hvordan de kommuniserer, og har gjensidig innflytelse på hverandre. Dette kan vi påvirke, og få kropp og sinn til å spille best mulig på lag, uavhengig av omstendighetene.

 

- Innføring i relasjonskompetanse og emosjonell intelligens/EQ

 

-  Metoder til å skape påfyll og overskudd i tider med slitenhet og overbelastning.

 

-  Teknikker i hvordan vi kan bruke energien på det vi faktisk får gjort noe med; OSS SELV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning i sammenhengene mellom kropp, sinn, energioverskudd, søvn, bevegelse, kosthold, selvfølelse og vårt forhold til oss selv og andre.

 

Hvordan summen av alt dette kan påvirke oss i flere retninger.

 

Opplæring i å identifisere hva vi selv kan påvirke, og hvordan vi kan gjøre det.

 

Målet er økt kunnskap og teknikker til å skape egen, erfaringsbasert endring i hverdagslivet. Skape økt trivsel og overskudd gjennom bedre balanse i livet.

 

 

Pris kr. 5 500 pr. deltaker

(Kursavgiften forutsetter at kurset bookes av minimum 2 personer, og at egnet lokale med tavle og plass til bevegelse stilles til disposisjon.)

 

I prisen inngår:

- To halvdags kurs på til sammen 8 timers varighet.

(Kursdagene kan avholdes to påfølgende dager, eller med ukers mellomrom.)

 

For grupper over 10 personer: pris etter avtale.

For enkeltpersoner: pris kr. 12 500.

 

Intensivkurs

 

Kort innføring i basiskunnskapen av samspillet mellom kropp og sinn, og hvordan vi praktisk kan bruke kommunikasjonen mellom dem til å skape mest mulig overskudd i dagliglivet.

 

Pris kr. 16 500.

(Kursavgiften forutsetter at egnet lokale med tavle og plass til bevegelse stilles til disposisjon.)

- Varighet 90 minutter.

- Ubegrenset antall deltakere.

Kurset tar utgangspunkt i det de fleste vil kjenne seg igjen i: behovet for å skape mer påfyll og overskudd i perioder av livet der summen av belastninger og krav kan gjøre oss utslitte. Det kan rett og slett bli for mye for alle og enhver, og det kan sette seg i kroppen.

 

For bestilling av kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

Registrert i utøverorganisasjonen NLH