Endringskompetanse

God samvittighet

Noen av temaene vi tar opp:

 

-   Kommunikasjon og kroppsspråk.

-   Formidling: fra «ikke sitt og vipp på stolen», til «sitt rolig på stolen»

-   Relasjoner: forholdet til oss selv, og til andre

-   Nevroplastisitet: forbindelsen mellom kropp og sinn

-   Stressfysiologi

-   Språkets makt

-   Egenledelse

-   God samvittighet: the missing link?

 

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken handler om hvordan vi gjennom hele

livet utvikler oss og lærer i samspill med

menneskene, samfunnet og miljøet rundt oss.

 

For bestilling av kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

Registrert i utøverorganisasjonen NLH